فرصت های شغلی

شرایط همکاری

عنوان شغل: تکنسین شبکه های کامپیوتری
شرایط موردنیاز:
- سابقه گذراندن دوره های مرتبط (… , CCNA)
- حداقل 5 سال سابقه کاری در زمینه شبکه های کامپیوتری
- تسلط به راه اندازی و تنظیم Server ، ایجاد Domain Wireless Connection , ISA
- آشنا به پشتیبانی از بانک های اطلاعاتی (… , My SQL , SQL)

- لطفا" در صورت برخورداری از شرایط مذکور و تمایل به همکاری با انتخاب گزینه "پرسشنامه همکاری" نسبت به تکمیل اطلاعات وارسال رزومه اقدام نمایید.

پرسشنامه همکاری بازگشت

S5 Box