مدیران

مدیران

مجموعه مدیریت پویش پرداز باور دارد که تنها مسیر تکامل و رشد شرکت افزایش روز افزون کیفیت محصولات و خدمات و کسب رضایت کامل مشتری است و تحقق آن را نتیجه انگیزه و همت تمامی اعضاء پویش پرداز می داند


عباس فرنیا
مدیرعامل
مهرداد پویا فر
رئیس هیئت مدیره
محمد اعظمی
نائب رئیس هیئت مدیره

S5 Box