محصولات و پروژه ها

محصولات و پروژه ها

تجربه بیست ساله این مجموعه در کنار توانائیها و امکانات طراحی، ساخت و تولید، در زمینه های تخصصی، این امکان را برای مشتریان فراهم می سازد که تنها با ارائه تعریف خواسته های خود، راه حل جامع، عملیاتی و تحقق یافته ای دریافت دارند که پشتیبانی مسئولانه مجموعه، مکمل آن خواهد بود.
قطعات متنوع خودرو، سیستمهای هوشمند حمل و نقل و دستگاههای اتوماسیون تولید، زمینه های تحقق یافته در طی بیست سال فعالیت شرکت می باشند که تداوم همکاری با مشتریان با سابقه و تقدیرنامه های اخذ شده، گواهی بر توانمندیهای این مجموعه دارد.

قطعات خودرو

سیستم های هوشمند حمل و نقل (ITS)

اتوماسیون تولید

S5 Box