قطعات خودرو

قطعات خودرو

پویش پرداز بیست سال پیش و همزمان با حرکت نوین صنعت خودروسازی در ایران، با ساخت و تأمین رله ها و ساعت های خودروئی، جهت خودروسازان ایرانی، وارد عرصه قطعه سازی خودرو گردید و متعاقب آن و به جهت رضایت مشتریان از کیفیت قطعات تولیدی و پشتیبانی مناسب مجموعه، قطعات الکتریکی و تریم خودرو نیز به مجموعه تولیدات شرکت افزوده شد، به گونه ای که اکنون تأمین کننده بیش از 50 نوع قطعه مختلف برای خودروسازان و بازار می باشد.
هم اکنون، این مجموعه با برخورداری از امکانات طراحی، تولید و تست قطعات خودرو و پشتوانه بیست ساله تأمین برای کارخانجات بزرگ خودروسازی، می تواند مرجعی قابل اطمینان جهت تأمین قطعات خودرو در حال تولید در مجموعه و یا سفارش طراحی و تولید قطعات جدید مورد نیاز مشتریان باشد.

S5 Box