قطعات تریم خودرو

قطعات تریم خودرو

ساخت قالب و تولید قطعات پلاستیکی به فاصله کمی، پس از حضور مجموعه در حوزه تولید قطعات خودرو، بواسطه کاورهای مورد نیاز رله ها و نمایشگرهای خودرو، در داخل مجموعه آغاز گردید. بدنبال فراهم آمدن تجهیزات و تیم متخصص، حوزه قطعات پلاستیک خودرو هم، به مجموعه متنوع تولیدات پویش پرداز، افزوده شد. در اکثر قطعات تولیدی مجموعه، به جهت موقعیت قرارگیری آنها برروی بدنه و یا داخل کابین خودرو، پارامترهای ظاهری نظیر رنگ و دانه بندی سطح از اهمیت خاصی برخوردار است. این تولیدات طیف وسیعی از قطعات کوچک تزریقی تا مجموعه پیچیده پنل مرکزی را شامل می گردد.

S5 Box