سوئیچ، چراغ و قطعات برقی

سوئیچ، چراغ و قطعات برقی

تولید این بخش از قطعات خودرو، به جهت ارتباط مستقیم آنها با مصرف کننده نهائی خودرو، از لحاظ عملکردی و ظاهری، از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مجموعه با ورود به حوزه تأمین این نوع از قطعات برای خودروسازان و بازار و با تأکید بر بکارگیری تجهیزات اتوماسیون تولید، امکان تولید یکنواخت و با کیفیت این رده از قطعات را جهت نیاز مشتریان، در مجموعه فراهم ساخته است.

S5 Box