سیستم های هوشمند حمل و نقل

سیستم های هوشمند حمل و نقل ( ITS )

(Inteligent transportation systems)
ITS بصورت خلاصه و جامع به” استفاده هدفمند از ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT)) برای خلق سیستم کارامد وا یمن تر حمل و نقل" اطلاق می شود که جهت حصول به آن ، تخصصهای زیر شاخه ارتباطات و فناوری نظیر مهندسی الکترونیک ،مخابرات، کامپیوتر و انفورماتیک در کنار علومی نظیر برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک بکار گرفته می شوند.
-شرکت پویش پرداز، در طی بیش از بیست سال فعالیت خود در زمینه ITS، ارائه دهنده سیستم ها و سامانه های گوناگونی به درخواست سازمانهای مرتبط با این حوزه نظیر وزارت راه، شهرداریها و پلیس راه بوده است.سیستم های طراحی شده توسط این مجموعه، قادر به ثبت پارامترهای موثر در ترافیک از قبیل تعداد، سرعت، وزن، زمان سفر، سبقت، و... خودروها بوده واز طریق سامانه های نرم افزاری، قادر به ارائه گزارشهای بسیار کاربردی به متخصصان جهت محاسبه، بررسی و تحلیل ترافیک می باشند تا دستیابی به راهکارهای مناسب جهت افزایش کارآمدی و ایمنی راهها فراهم گردد.

سامانه ثبت تخلف
تردد شمار برخط
سامانه هوشمند کنترل طرح ترافیک
دوربین های نظارت تصویری
سیستم های WIM
تابلو های پیام رسان
سامانه نرم افزاری خاص منظوره
سامانه کنترل هوشمند پارکینگ
سیستم های AVL

S5 Box