سامانه های نرم افزار خاص منظوره

سامانه های نرم افزاری خاص منظوره

شرکت پویش پرداز علاوه بر ارائه سیستمهای هوشمند حمل و نقل(ITS) ، با شناخت کامل از اطلاعات و گزارش های مورد نیاز مشتریان، اقدام به طراحی و عرضه نرم افزارهای کاربردی جهت استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط سیستم های مذکور و تهیه گزارش های متنوع نموده است.

ستاره
نگاره
ترافیک مانیتورینگ
اطلاع رسانی وقایع شهری

S5 Box