ترافیک مونیتورینگ

سامانه نرم افزاری ترافیک مانیتورینگ

با کمک این سامانه، امکان نمایش همزمان چند نمودار پارامترهای ترافیکی محورهای یک استان به صورت لحظه ای و مقایسه آنها با مقادیر نرمال مشابه به روز و ساعت هر محور فراهم می گردد.
-این نرم افزار در محیط windows قابل نصب و اجرا است و در آن از تکنولوژی Web service برای تبادل اطلاعات استفاده شده است. فیلتر کردن گزارش ها و نمودارها به تفکیک یک استان، استانهای همجوار و یا کل کشور از امکانات دیگر این نرم افزار می باشد

S5 Box