نگاره

سامانه نرم افزاری نمایش گرافیکی راهها(نگاره)

با استفاده از این سامانه ، پیوند(Link) نقشه گرافیکی محور های یک استان با اطلاعات لحظه ای دستگاههای تردد شمار محورها برقرار شده و وضعیت ترافیکی هر محور (روان، نیمه سنگین، سنگین) بصورت لحظه ای با رنگهای متناظر روی هر محور نمایش داده می شود.
-این نرم افزار در محیطwindows قابل نصب و اجرا است و در آن از تکنولوژی web service برای تبادل اطلاعات استفاده شده است. با انتخاب استان در نرم افزار، امکان مشاهده وضعیت ترافیکی محورهای آن استان و استانهای همجوار بصورت گرافیکی فراهم می شود.

S5 Box