ستاره

سامانه نرم افزاری تردد شمار آنلاین راهها(ستاره)

با استفاده از این سامانه، امکان دستیابی به اطلاعات تردد شماری کل کشور بصورت بر خط (online ) فراهم می شود.برخی از ویژگیها و امکانات نرم افزار عبارتند از:
*امکان نصب و اجرای نرم افزار در محیط WINDOWS و استفاده از تکنولوژی Web service برای تبادل اطلاعات
*ارائه وضعیت لحظه ای و نیز نوسانات ساعتی و روزانه ترافیک در مسیرهای مختلف
*مقایسه ترافیک رفت و برگشت در یک مسیر
*مقایسه زمانی ترافیک یک مسیر (با هفته/ماه/سال قبل)
*شناسایی محور های پر ترافیک و سطح اشغال هر یک از محورها در هر لحظه مورد نیاز
*شناسایی محورهای دارای بیشترین تخلف سرعت
*امکان فیلتر کردن گزارش ها و نمودارها به تفکیک یک استان ، استانهای همجوار و کل کشور
*امکان تعریف سطح دسترسی به اطلاعات ( بر مبنای کلمه عبور و رمز عبور) برای هر استان و کل کشور

S5 Box