سامانه کنترل هوشمند مراکز حساس

سامانه کنترل هوشمند مراکز حساس

سامانه هوشمند کنترل مراکز حساس

برخی از مزایا و امکانات این سامانه با بکارگیری سیستم مانیتورینگ هوشمند خودروها پیرامون مراکز مهم عبارتند از :
*استفاده از نیروی انسانی کمتر و حذف خطای انسانی
*ثبت اطلاعات کلیه خودروهای عبوری به همراه تصاویر و زمانهای عبور
*ارائه گزارش از خودروهای مشکوک به همراه تصاویر و زمانهای عبور
*تشخیص هوشمند خودروهای با تکرار تردد زیاد
*امکان ارسال آلارم به ازاء عبور خودروهای خاص و یا تکرار تردد زیاد
*امکان ارائه انواع گزارشات مدیریتی و امنیتی
*امکان تعقیب ،ذخیره سازی ،بررسی و آنالیز مسیر خودروهای خاص

کاربردها:
1- مراکز نظامی، پادگان ها و مراکز امنیتی
2- مراکز تجاری مهم
3- بانک های مهم
4- نیروگاه های مهم
5- مراکز هسته ای
6-پدافند غیر عامل

S5 Box