اتوماسیون تولید

اتوماسیون تولید

  • اتوماسیون تولید
  • اتوماسیون تولید

پویش پرداز، همزمان با راه اندازی خطوط تولید قطعات خودرو، همواره مکانیزاسیون ایستگاههای تولیدی و تست را در الویت برنامه های توسعه خود قرار داد و نتیجه آن، ساخت دستگاههای کاربردی و مکانیزه جهت خطوط تولیدی بوده است. تجربیات موفق دستگاههای ساخته شده در طی بیست سال فعالیت تولیدی مجموعه، تیمی متشکل از متخصصان الکترونیک، مکانیک، رباتیک و برنامه نویسی را شکل داده است که می توانند، دستگاههای مورد نیاز جهت مکانیزاسیون هر بخش از پروسه خطوط تولید مشتری را طراحی و اجرا نمایند.

دستگاههای ساخته شده در واحد ماشین سازی

S5 Box